Thị Trường Hối Đoái

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : PGS. TS Lê Văn Tư
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 21.98 MB
  • Số trang : 369
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 214
  • Số lượt xem : 1.463
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ.