Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1 Tập 2

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Trại
  • Lượt đọc : 184
  • Kích thước : 62.42 MB
  • Số trang : 385
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 1.420
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết kế bài giảng Tiếng Việt 1 Tập 2 – Nguyễn Trại – Nguyễn Trại
Để đáp ứng yêu cầu dạy – học theo chương trình sách giáo khoa mới, các tác giả đã biên soạn bộ sách “Thiết kế bài giảng”. Thời gian qua, tài liệu này đã được đông đảo các thầy cô giáo gần xa đón nhận, sử dụng tham khảo cho các bài soạn của mình.

Về nội dung: Sách bám sát nội dung sách giáo khoa, theo chương trình mới. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.

Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học, tác giả còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên.