Thời Hoàng Kim

Tác giả : Will Durant
  • Lượt đọc : 101
  • Kích thước : 11.00 MB
  • Số trang : 364
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 408
  • Số lượt xem : 1.419
  • Đọc trên điện thoại :
Perikles, người đảm nhiệm chức tổng tư lệnh mọi lực lượng vật chất và tinh thần của Athēnai suốt trong thời đại vinh quang nhất của Athenai sinh ra chừng ba năm trước trận Marathon. Sử gia Plutarkhos kể: “Mẹ ông khi gần chết, nằm mơ thấy mình được một con sư tử ẵm vào giường, và sau vài ngày thì sinh ra Perikles”. Thầy dạy nhạc nổi tiếng nhất thời ông, Damon, đã dạy nhạc cho ông, và Pythokleides dạy nhạc và văn chương; ông đi nghe các bài giảng của Zenon xứ Elea ở Athēnai, và trở thành bạn và học trò của triết gia Anaxagoras. Trong thời kỳ phát triển, ông hấp thụ nền văn hóa đang nảy nở nhanh chóng của thời đại ông, và kết hợp trong tâm trí và trong chính sách của ông tất cả các mối dây của văn minh Athēnai - kinh tế, quân sự, nghệ thuật, triết học. Ông là con người toàn diện nhất mà Hy Lạp đã sản sinh ra.
Thi sĩ Shelley viết: “Thời kỳ từ khi Perikles sinh ra và đến khi Aristoteles qua đời, dù ta nhìn vào chính nó hay chiếu theo hậu quả nó gây ra cho số phận về sau của nhân loại văn minh, chắc hẳn là thời kỳ đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử thế giới”
WILL DURANT

Thuộc bộ sách