Văn Minh Đại Việt

Tác giả : Nguyễn Duy Hinh
  • Lượt đọc : 663
  • Kích thước : 26.66 MB
  • Số trang : 958
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 640
  • Số lượt xem : 4.204
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Văn Minh Đại Việt trình bày cuộc đại hội nhập văn hóa Việt - Trung - Ấn để hình thành nên nền văn minh Đại Việt từ năm 111 TCN đến năm 1883. Tác phẩm này minh chứng, "Văn minh Lạc Việt" hội nhập văn hóa Ấn - Trung, hình thành nền văn minh Đại Việt và nền độc lập Đại Việt. Sau đó, văn minh Đại Việt sẽ hội nhập với văn hóa phương Tây trong ngót một thế kỷ để hình thành văn minh "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".