Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn

Tác giả : Charles Duhigg
  • Lượt đọc : 496
  • Kích thước : 1.59 MB
  • Số trang : 364
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 695
  • Số lượt xem : 3.556
  • Đọc trên điện thoại :
Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn là kết quả nhiên cứu của Charles Duhigg về cơ chế hoạt động của năng suất và nỗ lực để tìm hiểu lý do vì sao một số cá nhân và doanh nghiệp lại đạt được năng suất cao hơn những cá nhân và doanh nghiệp khác rất nhiều. Tác giả chia cuốn sách ra thành tám chương, mỗi chương khám phá một ý tưởng có ảnh hưởng khác nhau đến việc thúc đẩy năng suất.

Qua cuốn sách này, tác giả cũng chỉ cho bạn thấy làm thế nào để đưa ra những lựa chọn có thể tiếp thêm nhiên liệu cho năng suất làm việc. Đây thực sự là một cuốn cẩm nang về những chiến thuật và những cơ hội làm thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của bạn.