Thực Hành Hóa Sinh Học

Tác giả : Nguyễn Văn Mùi
  • Lượt đọc : 1.265
  • Kích thước : 16.98 MB
  • Số trang : 172
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 545
  • Số lượt xem : 5.291
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình “Thực hành hoá sinh học” dùng cho sinh viên năm thứ ba, ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên tiến hành làm 20 bài thực hành của 11 chương khác nhau, tùy thuộc điếu kiện, cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm cho phép. Cán bộ phụ trách thực hành có thể lựa chọn các bài của các phần như: cách tính toán các loại nồng dộ, xử lý mẫu thí nghiệm, phương pháp so màu, phương pháp quang phố kế, định lượng gluxit, định lượng lipit., định lượng axit amin và protein, định lượng axit nucleic, xác định hoạt độ enzim, định lượng vitamin, định lượng một số nguyên tố kim loại …

Ngoài ra, quyển sách còn được dùng cho thực tập chuyên đề của sinh viên năm thứ tư và phục vụ cho học viên cao học làm luận án thạc sĩ thuộc chuyên ngành Hoá sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.