Tiếng Anh 12 Tập Hai – Sách Học Sinh

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 681
  • Kích thước : 21.27 MB
  • Số trang : 81
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 398
  • Số lượt xem : 2.409
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 12, Tập Hai là cuốn sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012, tiếp theo Chương trình tiếng Anh tiểu học và Chương trình tiếng Anh trung học cơ sở. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh, thông qua sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh dưới bốn hình thức nghe, nói, đọc và viết. Tiếng Anh 12, Tập Hal chủ trương lấy HỌC làm trung tâm, trong đó học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, giáo viên là người hướng dẫn, người tổ chức các hoạt động trên lớp, giúp học sinh giao tiếp có hiệu quả. Trong Tiếng Anh 12, Tập Hai, tâm lứa tuổi của học sinh và các đặc điểm văn hóa của Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nổi tiếng Anh và các nước trong khu vực, được coi trọng.

Tiếng Anh 12, Tập Hai được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (theme) gần gũi với học sinh: Our Environment và Our Future. Mỗi chủ điểm được chia thành hai hoặc ba đơn bị bài học (Unlt) tương ứng với các chủ đề (topic) gợi ý trong Chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.

Tiếng Anh 12, Tập Hal được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh trung học phổ thông ở Việt Nam. Sách nhận được sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Pearson và Hội đồng Anh.

Nhóm tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, các bậc phụ huynh, em học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm để sách được hoàn thiện hơn trong các lần in sau.

Các tác giả

Thuộc bộ sách