Công Nghệ 9 – Sửa Chữa Xe Đạp

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 548
  • Kích thước : 7.12 MB
  • Số trang : 50
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 247
  • Số lượt xem : 3.266
  • Đọc trên điện thoại :
Mở đầu

Chúng ta đang sống và học tập trong thế kỉ 21, thế kỉ của nền kinh tế tri thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp cận với nền công nghiệp hiện đại. Trong nền công nghiệp hiện chi, một số ngành cũ sẽ mất đi, một số ngành mới xuất hiện và các ngành khác được hiện đại hoá nhờ khoa học công nghệ phát triển. Tốc độ phát triển của khoa học công nghệ là vô cùng nhanh chóng và để có thể tiếp cần được với nền công nghiệp hiện đại đó, ngày từ bây giờ các em cần trang bị cho mình kiến thức cơ bản và kĩ năng lao động kĩ thuật đơn gian.

Sách giáo khoa môn Công nghệ 9 nói chung, phần môn Sửa chữa xe đạp nói riêng sẽ trang bị cho các em một số kiến thức và kỉ nang thuộc lĩnh vực cơ khí, có thể áp dụng trong sản xuất và đời sống hàng ngày, đồng thời góp phần để các em lựa chọn hướng nghề nghiệp thích hợp cho mình sau khi tốt nghiệp THCS.

Phần môn Sửa chữa xe đạp mang dậm tính thực tiễn, tỉnh kĩ thuật và có nhiều khả năng áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nó giúp các em cùng có những kĩ năng và tư duy công nghề đã được học ở các lớp dưới, đồng thời hình thành thêm một số kĩ năng về bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường của xe đạp.

Phần môn Sửa chữa xe đạp chủ yếu là thực hành. Các kiến thức và kĩ nang liên quan được tích hợp vào nội dung của từng bài. Mặt khác, sách được viết trên cơ sở kể thừa những kiến thức và kĩ năng của mòn Công nghệ lớp 8, với tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, tìm tòi sáng tạo của học sinh. Vì vậy, trong quá trình học tập đòi hỏi các em phải tuân thủ quy trình công nghệ và chủ động tìm hiểu, phát hiện để năm vùng các kĩ năng dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Thuộc bộ sách