Tiếng Nhật lớp 3 - Tập 1

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
Tác giả : Ngô Minh Thủy
  • Lượt đọc : 648
  • Kích thước : 11.52 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 181
  • Số lượt xem : 2.191
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếng Nhật 3 là cuốn đầu tiên trong bộ sách giáo khoa tiếng Nhật, dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, bắt đầu từ lớp 3. Bộ sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật tại Thông tư số 19/2021/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếng Nhật 3 giúp học sinh bước đầu làm quen với tiếng Nhật, có thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật ở mức độ đơn giản, bồi dưỡng cho các em năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật và năng lực giao tiếp xã hội.
Tiếng Nhật 3 gồm 18 đơn vị bài học, được chia thành 2 tập: tập 1 và tập 2. Tiếng Nhật 3 – Tập một gồm 8 bài học, từ Bài 1 đến Bài 8, Tiếng Nhật 3 – Tập hai gồm 10 bài học, từ Bài 9 đến Bài 18, trong đó Bài 18 là bài tổng ôn tập, tổng kết các nội dung chính đã học trong cả năm học. Nội dung của các bài học là một số chủ đề đơn giản và gần gũi với lứa tuổi học sinh lớp 3 như chào hỏi, xin lỗi, tự giới thiệu về mình... Thông qua các chủ đề này, học sinh được học cách viết, cách đọc các chữ Hiragana trong tiếng Nhật.
Ngoài 18 bài học chính nêu trên, Tiếng Nhật 3 còn có 6 bài ôn tập. Nội dung các bài ôn tập nhằm giúp học sinh nhớ lại, củng cố kiến thức đã học trong một số bài học, đồng thời tăng cường khả năng ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.
Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả tham khảo nhiều tài liệu về biên soạn sách giáo khoa – giáo trình của Việt Nam và Nhật Bản. Nhóm tác giả đã kế thừa, phát huy thành quả chương trình Tiếng Nhật 7 năm giai đoạn 2003 và chương trình thí điểm giai đoạn 2016 – 2018. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ các cơ quan như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển Văn hoá, Ngôn ngữ và Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội; nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sự hợp tác và hỗ trợ quý báu từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản nói chung và Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam nói riêng. Chúng tôi cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà sư phạm môn tiếng Nhật. Những sự giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ đó đã đem lại thành công cho việc biên soạn và xuất bản cuốn sách giáo khoa này.
Xin trân trọng cảm ơn!
Các tác giả