Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học - Tập 1

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Lê Phương Nga
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 52.76 MB
  • Số trang : 235
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 58
  • Số lượt xem : 941
  • Đọc trên điện thoại :
Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 là giáo trình của chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học. Giáo trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kĩ năng dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ cho học sinh tiểu học.
Giáo trình gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học (Lê Phương Nga biên soạn).
Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về đối tượng, nhiệm vụ của Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học, các cơ sở khoa học, những đặc điểm của học sinh tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh tiếng Việt, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp dạy học Tiếng Việt ở trường tiểu học; giúp sinh viên có kĩ năng phân tích các cơ sở khoa học của Phương pháp dạy học tiếng Việt, tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của học sinh tiểu học, kĩ năng phân tích, tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa và các tài liệu dạy học, lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học tạo cơ sở để tổ chức dạy học tiếng Việt một cách khoa học và có hiệu quả.
- Phần thứ hai gồm có 3 chương: Chương 1 - Phương pháp dạy Học vần (Đặng Thị Kim Nga biên soạn); Chương 2 – Phương pháp dạy học Tập viết (Lê A biên soạn); Chương 3 - Phương pháp dạy học Chính tả (Đỗ Xuân Thảo biên soạn).
Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về vị trí, nhiệm vụ, các cơ sở khoa học và nguyên tắc dạy học Học vần, Tập viết, Chính tả; giúp sinh viên nắm được chương trình, nội dung, cách thức tổ chức dạy học các phân môn này; trang bị cho sinh viên ki nang tổ chức các quá trình dạy học Học vần, Tập viết, Chính tả một cách khoa học và có hiệu quả.
Hi vọng rằng đây cũng là một tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và những ai quan tâm đến dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.
Sách chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của anh chị em sinh viên và bạn đọc gần xa để lần tái bản sau, sách được hoàn thiện hơn.