Giáo trình khung đào tạo an toàn lao động - vệ sinh lao động trong ngành xây dựng

Tác giả : Bộ Xây dựng
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 62.05 MB
  • Số trang : 353
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 34
  • Số lượt xem : 563
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn giáo trình gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Những vấn đề chung và hệ thống văn bản pháp luật về BHLĐ
Phần thứ hai: Kỹ thuật An toàn lao động trong ngành xây dựng
Phần thứ ba: Vệ sinh lao động trong ngành xây dựng
Nội dung từng chương, mục, đề cập cụ thể từng vấn đề liên quan. Tuỳ yêu cầu của ngành học (đại học, cao đẳng hay trung học nghề) mà người đọc có thể sử dụng nội dung của các chương, mục cho phù hợp với đề cương và những vấn đề cần quan tâm.
Để giáo trình ngày một tốt hơn, sát với thực tế hơn chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.