Ngữ pháp tiếng Việt

Tác giả : Nguyễn Văn Lộc
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 65.60 MB
  • Số trang : 565
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 253
  • Số lượt xem : 2.183
  • Đọc trên điện thoại :
Ngữ pháp tiếng Việt là một nội dung rất quan trọng của việc nghiên cứu và giảng dạy Việt ngữ học và ngày càng trở thành một bộ phận hữu cơ của lí luận ngôn ngữ học nước ta. Theo đó, mấy chục năm vừa qua, các nhà giáo đại học ở các khoa Ngữ văn và Ngôn ngữ học với nhiều kinh nghiệm lí thuyết và thực tiễn đã rất cố gắng trong việc biên soạn các tài liệu, xây dựng nội dung học thuật cho vấn đề này. Các công trình nghiên cứu nối tiếp nhau từng bước phát triển ở nước ta thể hiện những suy nghĩ và triết lí riêng về ngữ pháp tiếng Việt cũng như sự cập nhật thông tin về lí luận thể hiện trong các giải pháp.
Tham gia vào dòng chảy đó, PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc (Chủ biên), một giảng viên cấp cao lâu năm, giàu kinh nghiệm, một nhà nghiên cứu Việt ngữ trong địa hạt ngữ pháp tiếng Việt đã dụng công biên soạn chuyên khảo này nhằm phục vụ giảng dạy đại học và sau đại học cũng như trao đổi học thuật với các đồng nghiệp và bạn đọc xa gần.
Về ngữ pháp tiếng Việt, với chúng ta, hiện có nhiều loại xuất bản phẩm ở những thời điểm khác nhau và theo những yêu cầu khác nhau. Thiên hướng chung là càng về sau, các nghiên cứu càng sâu sắc và cập nhật hơn về tri thức. Cuốn sách này cũng được tác giả thực hiện trên một tinh thần như thế.