Tuyển Tập Đề Thi Vào Lớp 10 Không Chuyên Toán 9 Tập 2

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Chín Em
  • Lượt đọc : 566
  • Kích thước : 5.37 MB
  • Số trang : 862
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 283
  • Số lượt xem : 2.240
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục

Đề số 1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Bà Rịa - Vũng Tàu . . 8
Đề số 2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Bạc Liêu . . . . . . . . 14
Đề số 3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Bến Tre . . . . . . . . . 18
Đề số 4. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Bình Phước . . . . . . 23
Đề số 5. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Bình Định . . . . . . . 30
Đề số 6. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Đắk Lắk . . . . . . . . 35
Đề số 7. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Đắk Nông . . . . . . . 39
Đề số 8. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Điện Biên . . . . . . . . 43
Đề số 9. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Đồng Nai . . . . . . . . 48
Đề số 10. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hà Nam . . . . . . . . 53
Đề số 11. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hà Nội . . . . . . . . . 58
Đề số 12. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hà Tĩnh-1 . . . . . . . 64
Đề số 13. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hà Tĩnh-2 . . . . . . . 68
Đề số 14. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hải Dương . . . . . . 72
Đề số 15. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hải Phòng . . . . . . . 79
Đề số 16. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Hòa Bình . . . . . . . 84
Đề số 17. ĐỀ THI TUYỀN SINH LỚP 10-LONG AN-2019-2020 . . . . . . . 88
Đề số 18. ĐỀ THI TUYỀN SINH LỚP 10-NAM ĐỊNH-2019-2020 . . . . . . 92
Đề số 19. ĐỀ THI TUYỀN SINH LỚP 10-NGHỆ ÁN-2019-2020 . . . . . . . 98
Đề số 20. ĐỀ THI TUYỀN SINH LỚP 10-NINH THUẬN-2019-2020 . . . . . 102
Đề số 21. ĐỀ THI TUYỀN SINH LỚP 10-QUẢNG NAM-2019-2020 . . . . . 106
Đề số 22. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Quảng Ninh . . . . . . 111
Đề số 23. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Thái Bình . . . . . . . 115
Đề số 24. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Thái Nguyên . . . . . 121
Đề số 25. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Thanh Hóa . . . . . . 125
Đề số 26. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Trà Vinh . . . . . . . 129
0.1 CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 ĐIỂM) . . . 129
0.2 TỰ CHỌN (3,0 ĐIỂM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Đề số 27. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Vĩnh Long . . . . . . . 134
Đề số 28. ĐỀ THI TUYỀN SINH LỚP 10-KonTum-2019-2020 . . . . . . . . 141
Đề số 29. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, An Giang . . . . . . . 144
Đề số 30. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bắc Giang . . . . . . . 149
Đề số 31. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bắc Kạn . . . . . . . . 154
Đề số 32. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bạc Liêu . . . . . . . . 160
Đề số 33. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bắc Ninh . . . . . . . 164
Đề số 34. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bà Rịa Vũng Tàu . . 171
Đề số 35. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bến Tre . . . . . . . . 177
Đề số 36. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bình Định . . . . . . . 182
Đề số 37. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bình Dương . . . . . . 187
Đề số 38. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Bình Phước . . . . . . 192
Đề số 39. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Cần Thơ . . . . . . . . 197
Đề số 40. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Cao Bằng . . . . . . . 210
Đề số 41. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Đắk Lắk . . . . . . . 214
Đề số 42. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, thành phố Đà Nẵng . 219
Đề số 43. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Điện Biên . . . . . . . 225
Đề số 44. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Đồng Nai . . . . . . . 233
Đề số 45. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hải Dương . . . . . . 238
Đề số 46. Tuyển sinh 10 Hải Phòng 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Đề số 47. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hà Nam . . . . . . . . 249
Đề số 48. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hà Nội . . . . . . . . . 254
Đề số 49. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hà Tĩnh - Đề 1 . . . . 258
Đề số 50. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hà Tĩnh - Đề 2 . . . . 262
Đề số 51. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hậu Giang . . . . . . 266
Đề số 52. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, TP Hồ Chí Minh . . 276
Đề số 53. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Hưng Yên . . . . . . . 283
Đề số 54. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Kiên Giang . . . . . . 296
Đề số 55. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Lào Cai . . . . . . . . 301
Đề số 56. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Long An . . . . . . . . 308
Đề số 57. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Nam Định . . . . . . . 313
Đề số 58. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Nghệ An . . . . . . . . 320
Đề số 59. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Ninh Bình . . . . . . . 324
Đề số 60. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Phú Thọ . . . . . . . . 329
Đề số 61. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Phú Yên . . . . . . . . 336
Đề số 62. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Quãng Ngãi . . . . . . 344
Đề số 63. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Quảng Ninh . . . . . . 349
Đề số 64. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Quảng Trị . . . . . . . 353
Đề số 65. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Tây Ninh . . . . . . . 357
Đề số 66. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Thái Bình . . . . . . . 363
Đề số 67. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Thái Nguyên . . . . . 367
Đề số 68. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Thanh Hóa . . . . . . 372
Đề số 69. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Thừa Thiên Huế . . . 377
Đề số 70. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Tiền Giang . . . . . . 382
Đề số 71. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Trà Vinh . . . . . . . 387
Đề số 72. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Vĩnh Long . . . . . . . 393
Đề số 73. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Vĩnh Phúc . . . . . . 398
Đề số 74. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, Yên Bái, mã đề 009 . 405
Đề số 75. Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, tỉnh Yên Bái, mã 022 423
Đề số 76. Đề thi vào 10, Sở giáo dục An Giang, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 441
Đề số 77. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bắc Giang, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 446
Đề số 78. Đề thi vào 10, Sở GD-ĐT Bắc Ninh, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 451
Đề số 79. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bến Tre, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 455
Đề số 80. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bình Định, 2017 - 2018 . . . . . . . . . . 460
Đề số 81. Đề thi vào 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, 2017 . . . . . . 465
Đề số 82. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bình Thuận, 2017 . . . . . . . . . . . . . 470
Đề số 83. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Cà Mau, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 473
Đề số 84. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Cần Thơ, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 477
Đề số 85. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Cao Bằng, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 481
Đề số 86. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Đăklak, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Đề số 87. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Đà Nẵng, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 489
Đề số 88. Đề thi vào 10, Sở giáo dục tỉnh Đồng Nai, 2017 . . . . . . . . . . . . 493
Đề số 89. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Gia Lai, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Đề số 90. Đề thi vào 10, Sở GD-ĐT Hải Dương, năm 2017 . . . . . . . . . . . 502
Đề số 91. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hải Phòng, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 506
Đề số 92. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hà Nam, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 513
Đề số 93. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hà Nội, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Đề số 94. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hà Tĩnh, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 523
Đề số 95. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hòa Bình, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 526
Đề số 96. Đề thi vào 10, Sở giáo dục TP HCM, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 530
Đề số 97. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thừa Thiên Huế, 2017 . . . . . . . . . . 536
Đề số 98. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hưng Yên, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 541
Đề số 99. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Khánh Hòa, 2017 . . . . . . . . . . . . . 544
Đề số 100. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Kiên Giang, 2017 . . . . . . . . . . . . . 548
Đề số 101. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Lai Châu, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 551
Đề số 102. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Lâm Đồng, 2017 . . . . . . . . . . . . . 556
Đề số 103. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Lạng Sơn, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 560
Đề số 104. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Long An, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 563
Đề số 105. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Nam Định, 2017 . . . . . . . . . . . . . 567
Đề số 106. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Nghệ an, 2017 . . . . . . . . . . . . . . . 571
Đề số 107. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Ninh Bình, 2017 . . . . . . . . . . . . . 575
Đề số 108. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Ninh Thuận, 2017 . . . . . . . . . . . . 579
Đề số 109. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Phú Thọ, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 582
Đề số 110. Đề thi vào 10, Sở giáo dục đào tạo Phú Yên, 2017 . . . . . . . . . . 587
Đề số 111. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Quãng Ngãi, 2017 . . . . . . . . . . . . 591
Đề số 112. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Quảng Ninh, 2017 . . . . . . . . . . . . 596
Đề số 113. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Tây Ninh, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 600
Đề số 114. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thái Bình, 2017 . . . . . . . . . . . . . 604
Đề số 115. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thái Nguyên, 2017 . . . . . . . . . . . . 608
Đề số 116. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thanh Hóa, 2016 . . . . . . . . . . . . . 612
Đề số 117. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Tiền Giang, 2017 . . . . . . . . . . . . . 616
Đề số 118. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Trà Vinh, 2017 . . . . . . . . . . . . . . 620
Đề số 119. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Long, 2017-2018 . . . . . . . . . . 624
Đề số 120. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Phúc, 2017 . . . . . . . . . . . . . 629
Đề số 121. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu, 2017 . . . . . . . . . 634
Đề số 122. Đề thi vào 10 thành phố Hà Nội năm 1998 . . . . . . . . . . . . . . 640
Đề số 123. Đề thi vào 10 thành phố Hà Nội năm 2000 . . . . . . . . . . . . . . 643
Đề số 124. Đề thi vào 10 thành phố Hà Nội năm 2002 . . . . . . . . . . . . . . 646
Đề số 125. Đề thi Toán vào lớp 10 năm học 2004-2005, Hà Nội . . . . . . . . . 651
Đề số 126. Đề thi Toán vào lớp 10 năm học 2005-2006, Hà Nội . . . . . . . . . 656
Đề số 127. Đề thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2007 . . . . . . . . . . 660
Đề số 128. Đề thi vào 10, Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2008 . . . . . . . . . . . . 663
Đề số 129. Đề thi vào lớp 10, Sở GDHN, năm 2009 - 2010 . . . . . . . . . . . 669
Đề số 130. Đề thi vào lớp 10 - TP Hà Nội năm 2010 . . . . . . . . . . . . . . . 673
Đề số 131. Đề Tuyển sinh vào 10 SGD Hà Nội 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 677
Đề số 132. ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2012 . . . . . . . . . . . . . 681
Đề số 133. ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2013 . . . . . . . . . . . . . 684
Đề số 134. ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2014 . . . . . . . . . . . . . 690
Đề số 135. ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2015 . . . . . . . . . . . . . 694
Đề số 136. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bắc Giang, 2016 . . . . . . . . . . . . . 699
Đề số 137. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bắc Ninh, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 703
Đề số 138. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bến Tre, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 707
Đề số 139. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bình Dương, 2016 . . . . . . . . . . . . 711
Đề số 140. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bình Phước, 2016 . . . . . . . . . . . . 715
Đề số 141. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bình Thuận, 2016 . . . . . . . . . . . . 720
Đề số 142. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Cần Thơ, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 724
Đề số 143. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Điện Biên, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 730
Đề số 144. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Đồng Nai, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 735
Đề số 145. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Gia Lai, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 741
Đề số 146. Đề thi vào 10, Sở Giáo Dục Hải Dương, 2016 . . . . . . . . . . . . 746
Đề số 147. Đề thi vào 10, Sở Giáo dục Hải Phòng, 2016 . . . . . . . . . . . . . 750
Đề số 148. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hà Nam, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 755
Đề số 149. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hà Nội, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 760
Đề số 150. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hà Tĩnh, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 765
Đề số 151. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hòa Bình, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 770
Đề số 152. Đề thi vào 10, Sở giáo dục TP HCM, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 775
Đề số 153. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Hưng yên, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 780
Đề số 154. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Kiên Giang, 2016 . . . . . . . . . . . . . 785
Đề số 155. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Lào Cai, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 789
Đề số 156. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Long An, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 793
Đề số 157. Đề thi vào 10, Sở Giáo dục Nam Định, 2016 . . . . . . . . . . . . . 797
Đề số 158. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Nghệ an, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 801
Đề số 159. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Ninh Bình, 2016 . . . . . . . . . . . . . 805
Đề số 160. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Ninh Thuận, 2016 . . . . . . . . . . . . 809
Đề số 161. Đề thi vào 10, Sở Giáo dục Phú Thọ, 2016 . . . . . . . . . . . . . . 813
Đề số 162. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Quảng Nam, 2016 . . . . . . . . . . . . 817
Đề số 163. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Quảng Ninh, 2016 . . . . . . . . . . . . 821
Đề số 164. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Sơn La, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 825
Đề số 165. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thái Bình, 2016 . . . . . . . . . . . . . 829
Đề số 166. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thái Nguyên, 2016 . . . . . . . . . . . . 833
Đề số 167. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thanh Hóa, 2016, Đề A . . . . . . . . . 838
Đề số 168. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Thanh Hóa, 2016, Đề B . . . . . . . . . 842
Đề số 169. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Long, 2016 . . . . . . . . . . . . . 846
Đề số 170. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Vĩnh Phúc, 2016 . . . . . . . . . . . . . 850
Đề số 171. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu, 2016 . . . . . . . . 853
Đề số 172. Đề thi vào 10, Sở giáo dục Yên Bái, 2016 . . . . . . . . . . . . . . . 858