Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Anh Phong
  • Lượt đọc : 722
  • Kích thước : 11.12 MB
  • Số trang : 737
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 223
  • Số lượt xem : 2.562
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Lời nói đầu
Giới thiệu chung về sách
Chương: Những vấn đề lý thuyết hóa học THPT tổng hợp. .................................... 3
Chương 1 : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học. .... 165
Chương 2: Halogen, oxi lưu huỳnh,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. ........ 248
Chương 3: Sự điện ly, nhóm nito, nhóm Cacbon. ............................................... 309
Chương 4: Đại cương hóa học hữu cơ, hidrocacbon, andehit – axitcacboxylic. . 346
Chương 5: Este – lipit, cacbohidrat, các hợp chất chứa nito,polime. ................. 421
Chương 6: Đại cương kim loại, kiềm – kiềm thổ – nhôm, crom – sắt – đồng. ... 530
Chương 7: Mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế. ............................................. 611
Chương 8: Xác định và đếm số đồng phân.......................................................... 632