200 Câu Lệnh Thần Thánh Dành Cho ChatGPT & Bing

  • Lượt đọc : 329
  • Kích thước : 4.47 MB
  • Số trang : 117
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 473
  • Số lượt xem : 1.828
  • Đọc trên điện thoại :
Chào mừng bạn đến "Ebook 200 câu lệnh thần thánh cho ChatGPT và Bing"

Ngoài kia có rất nhiều người biết về ChatGPT, nhưng để sử dụng hiệu quả, thì chỉ có rất ít người. Bí mật là nằm trong câu lệnh (prompt).

Trong bản Ebook này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về cách tạo Prompts ChatGPT rõ ràng và hiệu quả để phát huy tối ưu kết quả từ các công cụ Ai như ChatGPT và Bing.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người dùng ChatGPT có kinh nghiệm, Ebook này có nội dung dành cho tất cả mọi người. Từ việc hiểu các nguyên tắc gợi ý hiệu quả đến nắm vững nghệ thuật xây dựng Prompts rõ ràng và ngắn gọn, đồng thời trả về chính xác kết quả bạn mong đợi.

Nếu bạn là 1 marketer, 1 copywriter, thì cẩm nang nhỏ này sẽ là 1 người bạn giúp bạn có những kết quả tuyệt vời với ChatGPT và Bing.

Các câu lệnh sẽ được đưa ra cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt để bạn tra cứu hiệu quả nhất.

HỌC VIỆN AI