50 Dạng Toán Phát Triển Đề Minh Họa Lần 2 Toán THPT Năm 2020

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : GeoGebra Pro
  • Lượt đọc : 459
  • Kích thước : 10.10 MB
  • Số trang : 1391
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 105
  • Số lượt xem : 1.255
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu "50 Dạng Toán Phát Triển Đề Minh Họa Lần 2 Toán THPT Năm 2020" do nhóm GeoGebra Pro biên soạn với hơn 1391 trang nhằm chọn lọc ra các dạng toán được phân chia ra thành 4 mức độ cho mỗi dạng ( mức độ 1,2,3,4), với các câu hỏi và chủ đề bám sát theo sát cấu trúc minh họa toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020-2021.

Bộ 50 dạng toán phát triển từ đề minh họa 2020 môn toán gồm các dạng toán điển hình sau:

Dạng toán 1. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp.
Dạng toán 2. Cấp số cộng – cấp số nhân.
Dạng toán 3. Phương trình mũ – logarit.
Dạng toán 4. Tính thể tích khối lăng trụ.
Dạng toán 5. Hàm số mũ – lôgarít.
Dạng toán 6. Nguyên hàm.
Dạng toán 7. Thể tích khối chóp.
Dạng toán 8. Khối nón – trụ – cầu.
Dạng toán 9. Diện tích mặt cầu.
Dạng toán 10. Tính đơn điệu của hàm số.
Dạng toán 11. Rút gọn biểu thức lôgarit.
Dạng toán 12. Diện tích xung quanh hình trụ – nón.
Dạng toán 13. Tìm điểm cực trị của hàm số.
Dạng toán 14. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
Dạng toán 15. Tiệm cận của đồ thị hàm số.
Dạng toán 16. Bất phương trình mũ – logarit.
Dạng toán 17. Sự tương giao đồ thị.
Dạng toán 18. Nguyên hàm – tích phân.
Dạng toán 19. Xác định số phức liên hợp khi đã biết số phức.
Dạng toán 20. Số phức (tổng hai số phức).
Dạng toán 21. Tìm điểm biểu diễn của số phức.
Dạng toán 22. Xác định hình chiếu của điểm lên mặt phẳng.
Dạng toán 23. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu.
Dạng toán 24. Phương trình mặt phẳng.
Dạng toán 25. Tìm các yếu tố đường thẳng.
Dạng toán 26. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng toán 27. Cực trị hàm số khi biết BBT hoặc đồ thị hàm số.
Dạng toán 28. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Dạng toán 29. Logarit có tham số.
Dạng toán 30. Sự tương giao của hai đồ thị.
Dạng toán 31. Bất phương trình mũ – logarit.
Dạng toán 32. Diện tích mặt nón – mặt trụ.
Dạng toán 33. Tích phân.
Dạng toán 34. Ứng dụng tích phân.
Dạng toán 35. Số phức.
Dạng toán 36. Các bài toán liên quan đến nghiệm của số phức.
Dạng toán 37. Phương trình mặt phẳng.
Dạng toán 38. Phương trình đường thẳng trong Oxyz.
Dạng toán 39. Xác suất.
Dạng toán 40. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng toán 41. Tính đơn điệu của hàm số.
Dạng toán 42. Hàm số mũ – hàm số logarits (bài toán thực tế).
Dạng toán 43. Xác định hệ số của hàm số.
Dạng toán 44. Khối nón – trụ – cầu.
Dạng toán 45. Tích phần hàm ẩn.
Dạng toán 46. Tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị.
Dạng toán 47. GTNN – GTLN biểu thức mũ – logarit.
Dạng toán 48. GTNN – GTNN (tìm GTLN – GTNN của hàm phụ thuộc tham số trên đoạn).
Dạng toán 49. Thể tích khối đa diện (cắt bởi mặt phẳng).
Dạng toán 50. Phương trình mũ – logarit.