Ấp Chiến Lược

Tác giả : Lê Xuân Nhuận
  • Lượt đọc : 287
  • Kích thước : 0.40 MB
  • Số trang : 40
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 325
  • Số lượt xem : 2.246
  • Đọc trên điện thoại :
Có một số người cho rằng chương trình Ấp Chiến Lược đã giúp chính quyền Ngô Đình Diệm bình định xứ sở, triệt tiêu cộng sản, đem lại đời sống an bình cho nhân dân miền Nam dưới chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà, và cha đẻ của quốc sách ấy là cố vấn Ngô Đình Nhu
Theo họ thì sau cách mạng 01-11-1963 vì trung Tướng Dương Văn Minh đã huỷ bỏ quốc sách ấp chiến lược nên cộng sản mới có thể dễ dàng chiếm và đánh thắng miền Nam