Bắc Hành Tùng Ký

Thể loại: Lịch Sử ;Tiểu Thuyết
Tác giả : Lê Quýnh
  • Lượt đọc : 269
  • Kích thước : 4.09 MB
  • Số trang : 129
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 184
  • Số lượt xem : 1.665
  • Đọc trên điện thoại :
Cuối năm Đinh mùi (1787- 1788), Bắc Bình Vương sai Vũ Văn Nhậm đem quân trở ra Thăng Long hỏi tội Nguyễn Hữu Chỉnh. Quân Lê thua, vua Chiêu Thống chạy lên vùng Kinh Bắc. Các cựu thần không mấy người theo.
Các người hộ tùng phần đông là người trẻ tuổi con cháu những danh thần, trong đó có Ngô Thì Chí con Ngô Thì Sĩ và Lê Quýnh con Lê Doãn Giãn.
Ngô Thì Chí soạn bảy hồi đầu sách Hoàng Lê nhất thống chí khiến ta biết nhiều việc về Lê mạt đến ngày vua Cảnh Hưng mất. Sách ấy được những người cùng họ, Ngô Thị Du, Ngô Thị Thiến tục biên cho đến hết đời Tây Sơn. Từ khi được dịch ra Việt ngữ, sách này rất được phổ biến nên không mấy người học giả không biết đến. Nhờ đó, ngày nay ta còn biết rõ nhiều biến cố xảy ra trên đất nước ta trong thời kỳ ấy. Nhưng đối với những vong thần theo vua Chiêu Thống chạy sang Thanh sau khi quân Tôn Sĩ Nghị bị tan, thì thiếu nhiều điều mà ta muốn biết.