Lịch Sử Chủ Nghĩa Tư Bản Từ Năm 1500 - 2000

Thể loại: Lịch Sử ;Triết Học
Tác giả : Michel Beaud
  • Lượt đọc : 24
  • Kích thước : 14.34 MB
  • Số trang : 451
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 628
  • Số lượt xem : 2.644
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000 của Giáo sư người Pháp, chuyên gia nghiên cứu Kinh tế học và Lịch sử kinh tế, Michel Beaud - mà trên tay bạn là bản dịch ra tiếng Việt của nó - là một tác phẩm khá thành công. Từ lần xuất bản đầu tiên (năm 1981), nó được tái bản nhiều lần và được cập nhật hóa trong lần xuất bản gần đây (năm 2000). Sự thành công này không chỉ bắt nguồn từ một nhu cầu ngày càng tăng về sự nghiên cứu chủ nghĩa tư bản, một hình thái xã hội - kinh tế tồn tại khá dài trong lịch sử loài người với tất cả những mâu thuẫn và thậm chí những bệnh hoạn của nó. Sự thành công này chủ yếu là do cách tiếp cận có sức thuyết phục của tác giả. Ông đã tiếp nhận nhiều cách tiếp cận khác nhau, chủ yếu là của chủ nghĩa Marx, nhưng không tự bỏ minh vào những kết luận đã có.
Đối với ông, chủ nghĩa tư bản mang tính hai mặt rất rõ. Trong năm thế kỷ, nó cho thấy một sức sáng tạo lớn, từ những kỹ thuật cơ học đến những robot công nghiệp và Internet, từ sự khám phá châu Mỹ đến những tàu vũ trụ con thoi.... Nhưng, nó cũng mang tính hủy hoại lớn, đưa loài người đến những tai họa khủng khiếp chưa từng thấy: các cuộc chiến tranh giành thuộc địa, các cuộc chiến tranh thế giới đầy tàn phá, sự hủy hoại môi trường tự nhiên...