Bài giảng môn học kỹ thuật siêu cao tần

Tác giả : Nguyễn Văn Cường
  • Lượt đọc : 660
  • Kích thước : 1.30 MB
  • Số trang : 57
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 310
  • Số lượt xem : 2.832
  • Đọc trên điện thoại :
BÀI GIẢNG MÔN HỌC KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
GIỚI THIỆU
Khái niệm, quy ước các dải tần số sóng điện từ Mô hình thông số tập trung và thông số phân bố. Lịch sử và ứng dụng
LÝ THUYẾT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN SÓNG.
Mô hình mạch các phần tử tập trung cho đường dây truyền sóng Phân tích trường trên đường dây
Đường truyền không tổn hao có tải kết cuối
Giản đồ Smith
Bộ biến đổi 1⁄4 bước sóng
Nguồn và tải không phối hợp trở kháng
Đường truyền tổn hao
MẠNG SIÊU CAO TẦN
Trở kháng, điện áp và dòng tương đương Ma trận trở kháng và ma trận dẫn nạp Ma trận tán xạ
Ma trận truyền (ABCD)
Đồ thị dòng tín hiệu
Bài tập chương
Chương 4: PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ ĐIỀU CHỈNH
4.1 Giới thiệu
4.2 Phối hợp trở kháng dùng các phần tử tập trung (mạng L)
4.3 Phối hợp trở kháng dùng dây chêm
4.4 Bộ ghép 1⁄4 bước sóng
4.5 Lý thuyết phản xạ nhỏ
4.6 Bộ phối hợp trở kháng đa đoạn dạng nhị thức
4.7 Bộ ghép dải rộng và tiêu chuẩn Bode – Fano
Bài tập chương
Chương 5: CHIA CÔNG SUẤT VÀ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG
5.1 Giới thiệu
5.2 Các đặc trưng cơ bản
5.3 Bộ chia công suất hình T
5.4 Bộ chia công suất Wilkinson
5.5 Ghép định hướng ống dẫn sóng
5.6 Các bộ lai (ghép hỗn tạp)
Bài tập chương
Chương 6: CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN
Giới thiệu
Các cấu trúc tuần hoàn
Thiết kế bộ lọc dùng phương pháp thông số ảnh
6.4 Thiết kế bộ lọc dùng phương pháp tổn hao chèn
6.5 Thiết kế bộ lọc SCT
6.6 Một số loại bộ lọc thường gặp
Bài tập chương