Tài liệu học và ôn MOS Excel 2010

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 850
  • Kích thước : 3.69 MB
  • Số trang : 234
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.151
  • Số lượt xem : 3.825
  • Đọc trên điện thoại :
Bài 1: Giới thiệu
Bài 2: Xây dựng ô dữ liệu
Bài 3: Sử dụng nhãn dán
Bài 4: Định dạng Wordsheet
Bài 5: Xem và in trong Workbooks
Bài 6: Làm việc với biểu đồ (Charts)
Bài 7: Làm việc với Đồ họa (Graphic)
Bài 8: Phân tích tổ chức và chia sẻ Workbook
Bài 9: Bài luyện tập thi MOS Excel