Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả : Phan Huy Phú
  • Lượt đọc : 89
  • Kích thước : 2.51 MB
  • Số trang : 188
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 62
  • Số lượt xem : 862
  • Đọc trên điện thoại :
Môn Đại số tuyến tính được đưa vào giảng dạy ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng như là một môn học cơ sở cần thiết để tiếp thu những môn học khác. Nhằm cung cấp thêm một tài liệu tham khảo phục vụ cho sinh viên ngành Toán và các ngành Kĩ thuật, chúng tôi biên soạn cuốn "Bài tập Đại số tuyến tính". Cuốn sách được chia làm ba chương bao gồm những vấn đề cơ bản của Đại số tuyến tính: Định thức và ma trận Không gian tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, hệ phương - trình tuyến tính - Dạng toàn phương.
Trong mỗi chương chúng tôi trình bày phần tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, các bài tập tự giải và cuối mỗi chương có phần hướng dẫn (HD) hoặc đáp số (ĐS). Các ví dụ và bài tập được chọn lọc ở mức độ từ trung bình đến khó, có những bài tập | mang tính lý thuyết và những bài tập rèn luyện kĩ năng nhằm giúp sinh viên hiểu sâu thêm môn học.
Chúng tôi xin cảm ơn Ban biên tập nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện để cuốn sách sớm được ra mắt bạn đọc.
Mặc dù chúng tôi đã sử dụng tài liệu này nhiều năm cho sinh viên Toán Đại học Sư phạm Hà Nội và đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng chắc chắn còn có khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của độc giả.

Hà Nội, tháng 3 năm 2001
Nhóm biên soạn