Sinh lý bệnh và miễn dịch : phần sinh lý bệnh học

Tác giả : Văn Đình Hoa
  • Lượt đọc : 14
  • Kích thước : 53.55 MB
  • Số trang : 256
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 125
  • Số lượt xem : 1.302
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần sinh lý bệnh học" dành đào tạo cho đối tượng bác sĩ đa khoa định hướng cộng đồng. Họ cần được trang bị những kiến thức cơ bản nhưng hệ thống về sinh lý bệnh, mà chưa cần quá sâu như các đối tượng sau đại học. Nhưng sau khi học mỗi bài, họ phải đạt được trình độ tư duy ở cả ba mức sau đây:
1. Trình bày lại được những điều đã học (theo các mục tiêu ghi ở đầu bài);
2. Vận dụng tốt kiến thức trong bài cũng như của các bài trước, dùng chúng giải thích một số hiện tượng bệnh lý và lâm sàng liên quan tới bài học;
3. Dùng điều đã học giải quyết (về mặt lý thuyết) một số tình huống do giảng viên nêu ra.
Như vậy:
Nhiệm vụ của người học là dựa vào mục tiêu ghi ở đầu bài tự đọc bài ở nhà, sau đó tự lượng giá theo các câu hỏi ở cuối bài.
Nhiệm vụ của giảng viên là:
+ Kiểm tra sự tự đọc của học viên (kiểm tra theo mục tiêu), giải đáp những điều sinh viên đã tự đọc nhưng chưa hiểu rõ. Phấn đấu từ nay những giờ học lý thuyết ở lớp sẽ tiến tới giảng viên không thuyết trình lại bài mà chỉ kiểm tra và giải đáp;
+ Nêu và hướng dẫn một số chủ đề thảo luận, một vài tình huống để sinh viên tập vận dụng kiến thức sinh lý bệnh vào thực tiễn phòng chữa bệnh, giúp sinh viên dùng kiến thức đã học để giải thích những hiện tượng bệnh lý liên quan mà họ có thể gặp ở cộng đồng...
Thời gian có hạn, cuốn sách "Sinh lý bệnh và miễn dịch . Phần sinh lý bệnh học" được biên soạn phục vụ cho đào tạo bác sĩ đa khoa hệ 6 năm, lần này tập trung chủ yếu vào phần bệnh lý đại cương, một số bệnh thường gặp nhằm giúp sinh viên vận dụng tốt vào những vấn đề mà thực tiễn đang dòi hỏi. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích sinh viên tham khảo thêm các chi tiết và một số bài khác trong các sách giáo khoa Sinh lý bệnh đã xuất bản trước đây.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của đọc giả để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn.