Đồ án môn học Thủy Công

  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 17.21 MB
  • Số trang : 121
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 23
  • Số lượt xem : 387
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đồ án môn học Thủy Công trên điện thoại
Cuốn "Đồ án môn học Thuỷ công” xuất bản lần đầu vào năm 1992. Sách được tái bản, có bổ sung sửa chữa lần thứ nhất vào năm 2001.
Trong lần tái bản này (năm 2004), sách giới thiệu những thay đổi về phân cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế trích từ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285-2002 (thay cho TCVN 5060 -90). Những sửa đổi chủ yếu bao gồm:
- Thay đổi cấp thiết kế của công trình theo năng lực phục vụ
- Bổ sung tiêu chuẩn phán cấp công trình theo dung tích hồ chứa.
- Bổ sung tần suất lưu lượng và mực nước lớn nhất kiểm tra công trình thuỷ.
- Thay đổi thời gian tính toán dung tích bồi lắng của hồ chứa bị lấp đầy.
- Những quy định chủ yếu về tính toán công trình theo trạng thái giới hạn.
Ngoài ra còn có những bổ sung, sửa chữa cần thiết về số liệu đầu bài và phần hướng dẫn, một số hình vẽ và đầu sách tham khảo.
Việc bổ sung và sửa chữa sách lần này do PGS.TS Nguyễn Chiến và KS. Lương Thị Thanh Hương đảm nhận.
Bộ môn Thuỷ công trấn trọng giới thiệu cùng độc giả cuốn Đồ án môn học Thuỷ công tái bản năm 2004.

Bộ môn Thuỷ công