Bài Tập Hình Học 11

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Mộng Hy
  • Lượt đọc : 677
  • Kích thước : 2.71 MB
  • Số trang : 203
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 429
  • Số lượt xem : 2.694
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba chương :Phép dời hình và phép đồng dành trong mặt phẳng ;Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian,quan hệ song song ;Vecto trong không gian , quan hệ vuông góc trong không gian …

Mục lục Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 :

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1. Phép biến hình
Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 3. Phép đối xứng trục
Bài 4. Phép đối xứng tâm
Bài 5. Phép quay
Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Bài 7. Phép vị tự
Bài 8. Phép đồng dạng
Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 11
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Hình học 11
CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 4. Hai mặt phẳng song song
Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1. Vectơ trong không gian
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5. Khoảng cách
Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hình học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hình học 11
ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 11

Thuộc bộ sách