Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lí 7 (Phần Địa Lí) – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Văn Phú
  • Lượt đọc : 220
  • Kích thước : 7.14 MB
  • Số trang : 86
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 300
  • Số lượt xem : 2.778
  • Đọc trên điện thoại :
Cùng với sách giáo khoa và sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 7 (bộ sách Chân trời sáng tạo), tập thể tác giả biên soạn sách Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 (phần Địa lí) với mục đích tạo điều kiện cho các em học sinh có thể luyện tập, củng cố và vận dụng nhiều hơn những kiến thức đã học trong chương trình sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7.

Ngoài việc thiết kế theo đúng trình tự nội dung của sách giáo khoa, tập thể tác giả chủ trương xây dựng hệ thống các bài tập với nhiều dạng thức khác nhau: từ trắc nghiệm đến tự luận; từ vẽ sơ đồ, biểu đồ cho đến hoàn thành bản đồ trống.... Khả năng vận dụng sáng tạo của các em sẽ tiếp tục được phát huy thông qua việc thực hiện các bài tập tình huống trong cuốn sách này.

Trong quá trình làm bài tập, các em có thể cần sử dụng những hình ảnh và thông tin từ sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7 (phần Địa II). Hi vọng rằng, sách Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 (phần Địa lí) sẽ là công cụ rèn luyện thiết thực và hiệu quả đồng hành cùng các em trong suốt năm học.