Sách Giáo Viên Mĩ Thuật 7 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thị May
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 16.47 MB
  • Số trang : 106
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 1.677
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN MỘT HƯỚNG DẪN CHUNG...

I. Mục tiêu môn học .......

II. Giới thiệu sách giáo khoa Mĩ thuật 7... III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Mĩ thuật lớp 7........

IV. Đánh giá kết quả học tập môn Mĩ thuật lớp 7...

V. Lưu ý chuẩn bị trước tiết học .

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THẺ...

Chủ đề 1. Bình hoa trong sáng tạo mĩ thuật..

Chủ đề 2. Động vật hoang dã...

Chủ đề 3. Mĩ thuật trung đại thế giới....

Chủ đề 4. Thiên nhiên muốn màu..

Chủ đề 5. Vẻ đẹp di sản...

Chủ đề 6. Môi trường quanh em.

Chủ đề 7. Mĩ thuật trung đại Việt Nam....

Chủ đề 8. An toàn giao thông.....