Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Khoa Học Tự Nhiên 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Cao Cự Giác
  • Lượt đọc : 406
  • Kích thước : 1.52 MB
  • Số trang : 62
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 206
  • Số lượt xem : 1.827
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Khái quát về chương trình môn học.

2. Giới thiệu chung về Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên .

3. Phương pháp dạy học

4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Khoa học tự nhiên

5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị giáo dục.

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy
2. Bài soạn minh hoạ.