Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Tôn Thân
  • Lượt đọc : 1.520
  • Kích thước : 3.52 MB
  • Số trang : 162
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 630
  • Số lượt xem : 5.099
  • Đọc trên điện thoại :
Để phát huy tính chủ động trong việc học, bên cạnh sự có mặt của giáo viên, các loại tài liệu tham khảo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với môn học đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế như mônToán.

Bài Tập Toán Lớp 6 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 6 gồm các bài tập toán học đa dạng có gợi ý làm bài cụ thể nhằm giúp các em có thể tự học tốt môn Toán học một cách chủ động, sáng tạo.

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em học sinh học tốt môn Toán học chương trình lớp 6.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 :

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3. Ghi số tự nhiên
Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Bài 6. Phép trừ và phép chia
Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 13. Ước và bội
Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16. Ước chung và bội chung
Bài 17. Ước chung lớn nhất
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số 6
CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
Bài 2. Tập hợp các số nguyên
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Bài 7. Phép trừ hai số nguyên
Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9. Quy tắc chuyển vế
Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài 12. Tính chất của phép nhân
Bài 13. Bội và ước của một số nguyên
Ôn tập chương II: Số nguyên
Đề kiểm 15 phút – Chương 2 – Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 6

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
Bài 1. Điểm. Đường thẳng
Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
Bài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
Bài 5. Tia
Bài 6. Đoạn thẳng
Bài 7. Độ dài đoạn thẳng
Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?
Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng
Ôn tập chương I: Đoạn thẳng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 6

Thuộc bộ sách