Bùa chú giảng giới

Tác giả : Tiêu Diêu Tử
  • Lượt đọc : 1.331
  • Kích thước : 3.44 MB
  • Số trang : 104
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.451
  • Số lượt xem : 7.495
  • Đọc trên điện thoại :
Một Cẩm Nang tập hợp những bài viết của Sư Phụ Xuân An Bình, Thầy Tiêu Diêu Tử qua nhiều năm ở các diễn đàn Thư Viện Việt Nam, Đặc Trưng, Tử Vi Lý Số và gần đây chính là diễn đàn này: Thế Giới Bùa Ngãi của chúng ta, với các bút hiệu:
Sương Mãn thiên, Yến Phi Thiên, Kim Cang Trí...
BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI được mạch lạc, hệ thống hóa những kinh nghiệm tâm linh Huyền Môn của chư Tổ Sư, Đại Đức nhiều đời và Thầy Tiêu Diêu Tử qua dạng vấn đáp thực sự cùng chư đọc giả từ trước đến nay qua bút pháp kinh nghiệm và công sức sưu khảo về Huyền Bí Tiên Gia cũng như Mật Tông của Đồng Môn HaNoi2004!
Ngoài ra BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI còn bao gồm những cống hiến của Sư Huynh Tiểu Không của tại hạ trước đây, những sưu tầm, chuyển dịch từ tài liệu Trung Hoa rất quí của Thế Anh Hiền Đệ hiện tại và dĩ nhiên không thiếu công "quảng cáo" của Xuân An Bình này rồi!
Tập sách dày, mạch lạc, thiết thực, giá trị này hoàn toàn miễn phí, chỉ với ước nguyện bé nhỏ của Thầy trò tại hạ là giúp Quí Đạo Hữu, Đồng Đạo yêu thích Huyền Thuật, đang tu tập Huyền Linh Thuật có được 1 Cẩm Nang hướng dẫn như 1 người Thầy bên mình trong lúc tu tập để không bị phạm những cấm kỵ mà mình không biết, và cũng để Quí đọc giả nào chưa có điều kiện đọc tất cả các bài viết cũ mới xưa nay của Sư Phụ Tiêu Diêu Tử thì nay sẻ không tốn công tìm kiếm chỉ cần gỏ 1 cái là DownLoad tất cả được ngay! Hay để tự Tu tự Chứng nếu Bạn là người hữu Nhân Duyên... điều đó hoàn toàn có thể...