Ca Trù cung Đình Thăng Long

  • Lượt đọc : 61
  • Kích thước : 11.39 MB
  • Số trang : 399
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 448
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Ca Trù cung Đình Thăng Long trên điện thoại
Ca trù xuất hiện ở đâu? từ bao giờ ? tại sao có dòng ca nhạc độc đáo này mà lại hàm chứa tính cách, tâm hồn và đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, đạt đỉnh cao của nghệ thuật diễn xướng, với triết lý sâu sắc, cao sang đạt tầm bác học trong Nhã nhạc cung đình Thăng Long vào thời Hồng Đức (1470-1497)? Đó là câu hỏi đặt ra cho các nhà khoa học lâu nay. Sách Ca trù cung đình Thăng Long sẽ góp phần trả lời câu hỏi đó ở những mức độ nhất định do khả năng của người viết, và đặt thành hệ thống của dòng nghệ thuật ca vũ này từ khởi nguồn cho đến hôm nay.
Do vậy, để đạt được điều đó, bên cạnh phần tìm tòi phát hiện cái mới, người viết phải dẫn lại các nguồn tư liệu trong các sách đã viết về Ca trù trước đây, bởi do Ca trù đã ngừng hoạt động cách đây trên nửa thế kỷ. Cho nên ngày nay viết về Ca trù cung đình Thăng Long không thể đến tìm hiểu Ca Trù hiện hành của khu vực Khâm Thiên, hay Ấp Thái Hà, hoặc Ca Trù ở câu lạc bộ Bích câu đạo quán để làm tiêu chí. Vì thế cuốn sách, trong đó công lao của tác giả chủ yếu là phần ý tưởng đưa ra thuật ngữ Ca Trù cung đình Thăng Long, còn về nội dung thì chỉ khoảng 20%, tức là phần dẫn ra các lối hát Ả đào ở triều đại Lý-Trần; số còn lại phải trích theo các sách khác của người đi trước.