Nước Pháp trước cơn đại hồng thủy

Tác giả : Will & Ariel Durant
  • Lượt đọc : 93
  • Kích thước : 12.62 MB
  • Số trang : 538
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 333
  • Số lượt xem : 1.322
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục
Đôi lời chia sẻ từ IRED Books
Đôi lời chia sẻ từ dịch giả
Danh mục hình ảnh
PHẦN 1: KHÚC DẠO ĐẦU

Chương 1: Rousseau Kẻ lang thang: 1712-1756
I. Những lời bộc bạch
II. Cảnh không nhà: 1712-1731 III. Má: 1729-1740
IV. Lyon, Venezia, Paris: 1740-1749
V. Có phải văn minh là một căn bệnh?
VI. Paris và Genève: 1750-1754
VII. Những tội ác của văn minh
VIII. Con người bảo thủ IX. Chạy trốn Paris: 1756

Chương 2: Chiến tranh Bảy năm: 1756-1763
I. Làm thế nào để phát động một cuộc chiến
II. Kẻ sống ngoài vòng pháp luật: 1756-1757
III. Từ Praha đến Rossbach: 1757
IV. Con cáo bị dồn vào thể bí: 1757–1760
V. Sự hình thành đế quốc Anh
VI. Kiệt sức: 1760-1762
VII. Hòa bình

PHẦN 2: NƯỚC PHÁP TRƯỚC CƠN HỒNG THỦY: 1757 - 1774

Chương 3: Đời sống trong nước
I.Người tình ra đi
II. Sự phục hồi của nước Pháp
III. Những người theo phái trọng nông
IV. Sự thăng tiến của Turgot: 1727-1774
V. Những người cộng sản
VI. Nhà vua
VII. Phu nhân Barry
VIII. Choiseul
IX. Cuộc nổi loạn của các đại pháp viện
X. Nhà vua băng hà

Chương 4: Nghệ thuật sống
I. Đạo đức và duyên dáng
II.
Âm nhạc
III. Sân khấu
IV. Marmontel
V.Đời sống nghệ thuật
1. Điêu khắc
2. Kiến trúc
3. Greuze
4. Fragonard
VI.
Những khách thính trứ danh
1. Bà Geoffrin
2. Phu nhân Deffand
3. Cô Lespinasse

Chương 5: Lão trượng Voltaire: 1758-1778
I. Vị chúa tể tốt bụng
II. Quyền lực của ngòi bút Voltaire nhà chính trị
III.
IV. Nhà cải cách
V. Con người Voltaire

Chương 6: Rousseau Kẻ lãng mạn: 1756-1762
I.Ở L’Ermitage: 1756-1757
II. Yêu
III.Lắm chuyện ầm ĩ
IV. Tuyệt giao với các triết gia
V. Nàng Héloise mới

Chương 7: Rousseau Triết gia
I.Khế ước xã hội
II. Émile
1. Giáo dục
2. Tôn giáo
3. Tình yêu và hôn nhân

Chương 8: Rousseau Kẻ bị ruồng bỏ: 1762–1767
I.Chạy trốn
II. Rousseau và tổng giám mục
III.Rousseau
IV. Rousseau và Voltaire
V. Boswell gặp Rousseau
VI. Một bản hiến pháp cho đảo Corsica
VII. Kẻ đào tẩu
VIII. Rousseau ở Anh
Thu mục tham khảo
Chú thích
Bảng dẫn

Thuộc bộ sách