Đại cách mạng Pháp

Thể loại: Quân sự ;Lịch Sử
Tác giả : Will & Ariel Durant
  • Lượt đọc : 139
  • Kích thước : 6.62 MB
  • Số trang : 359
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 405
  • Số lượt xem : 1.729
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục

Chương 1: Bối cảnh cuộc cách mạng: 1774-1789
I. Dân tộc Pháp
II. Chính quyền
Chương 2: Quốc hội 4.5.1789 - 30.9.1791
I. Hội nghị Quốc dân đại biểu
II. Ngục Bastille
III. Marat bước vào sân khấu: 1789
IV. Từ bỏ các đặc quyền: 4-5.8.1789
V. Tiến về Versailles: 5.10.1789
VI. Bản hiến pháp cách mạng: 1790
VII. Mirabeau trả món nợ của mình: 2.4.1791
VIII. Đến Varennes: 20.6.1791
Chương 3: Quốc hội Lập pháp 1.10.1791 – 20.9.1792
I. Các nhân vật của vở kịch
II. Chiến tranh: 1792
III. Danton
IV. Cuộc tàn sát: 2–6.9.1792
Chương 4: Quốc ước Hội nghị: 21.9.1792 – 26.10.1795
I. Nền cộng hòa mới
II. Cuộc cách mạng thứ nhì: 1793
III. Marat rời sân khấu: 13.7.1793
IV. “Siêu ủy ban”: 1793
V. Thời thống trị của khủng bố: 17.9.1793 đến 28.7.1794
1. Những vị thần khát máu 2. Thời kỳ Khủng bố tại các tỉnh
3. Cuộc chiến chống tôn giáo
4. Cách mạng ăn thịt những đứa con của nó
VI. Những người Nhiệt nguyệt [Thermidoriens]: 29.7.179426.10.1795
Chương 5: Chấp chính ban: 2.11.1795 - 9.11.1799
I. Chính phủ mới
II. Chàng thanh niên Napoléon: 1769-1795
III. Joséphine de Beauharnais
IV. Cơn lốc Ý: 27.3.1796 – 5.12.1797
V. Cuộc đảo chính ngày 18 Fructidor: 4.9.1797
VI. Giấc mộng Đông phương: 19.5.1798 – 8.10.1799
VII. Thời suy tàn của Chấp chính ban: 4.9.1797 – 9.11.1799
VIII. Napoléon nắm quyền: Ngày 18 Brumaire (9.11.1799)
Chương 6: Đời sống dưới thời Cách mạng 1789-1799
I. Những giai cấp mới
II. Nền đạo đức mới
1. Đạo đức và pháp luật
2. Đạo đức về tình dục
III. Phong tục
IV. Âm nhạc và kịch nghệ
V. Các nghệ sĩ tạo hình
VI. Khoa học và triết học
VII. Sách và tác giả
VIII. Phu nhân Staël và Cách mạng
IX. Một vài cảm nghĩ
Chú thích
Thư mục tham khảo
Bảng dẫn

Thuộc bộ sách