Các Rào Cản Tài Chính Tiền Tệ Đối Với Sự Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Tô Trung Thành
  • Lượt đọc : 124
  • Kích thước : 13.25 MB
  • Số trang : 354
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 107
  • Số lượt xem : 757
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm gần đây, hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam phát triển mạnh, nhiều loại hình huy động và cung cấp vốn mới ra đời đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn đang gia tăng nhanh chóng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy các nguồn tài chính bên ngoài có vai trò hết sức quan trọng để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh, nhưng nguồn cung vốn cho doanh nghiệp trên thị trường tài chính tiền tệ hiện vẫn khá đơn điệu, chủ yếu vẫn là nguồn tín dụng ngân hàng trong khi quy mô thị trường cổ phiếu còn rất nhỏ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam cũng mới chỉ bắt đầu hoạt động thời gian chưa lâu, chủ yếu phát hành qua kênh riêng lẻ và cũng có quy mô rất nhỏ. Không chỉ vậy, hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại và rào cản khi tiếp cận hệ thống tài chính tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của mình. Nhiều cuộc nghiên cứu và khảo sát các doanh nghiệp cho thấy tiếp cận tài chính đang được xem là rào cản lớn đối với việc phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do khả năng tiếp cận vốn ngân hàng còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải tiếp cận các kênh tín dụng phi chính thức với rủi ro cao hơn hệ thống tài chính tiền tệ chính thức. Việc các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều rào cản tài chính tiền tệ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Nếu không nhận diện được đúng và khắc phục một cách có hiệu quả các rào cản này, các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể lớn mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, và kéo theo nền kinh tế khó có thể tăng trưởng nhanh và bền vững.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh tế, các nhà quản lý doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam (sách chuyên khảo) của tập thể tác giả do PGS.TS. Tô Trung Thành làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp nhà nước KX.01.18/16-20: “Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục” thuộc Chương trình KX.01/16-20: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Cuốn sách không chỉ góp phần bổ sung vấn đề lý luận về các rào cản tài chính tiền tệ (đặc biệt về thể chế) đối với sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó cung cấp cơ sở lý luận phục vụ công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, các chiến lược phát triển thị trường tài chính tiền tệ nói riêng trong giai đoạn tới mà còn làm rõ hơn thực trạng các rào cản tài chính tiền tệ và tác động của nó đến các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm khắc phục và giải quyết triệt để các rào cản (cả cấp độ vĩ mô, thể chế và cấp độ vi mô) để phục vụ cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025, đóng góp lớn vào ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Do các nội dung được đề cập trong cuốn sách rất đa dạng, cũng như những khó khăn trong việc thu thập số liệu điều tra nên cuốn sách khó tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót, Nhà xuất bản và các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 3 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan