Xây Dựng Và Quản Trị Thành Phố Thông Minh Bảo Đảm Các Chỉ Số An Ninh, An Sinh, An Toàn Trong Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Tác giả : Nguyễn Văn Thành
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 28.60 MB
  • Số trang : 294
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 804
  • Đọc trên điện thoại :
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá về sự phát triển của các thành phố nói chung, và các quốc gia nói riêng, trong đó, xây dựng và phát triển thành phố thông minh đang trở thành một trong những xu thế tất yếu. Việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng hàng loạt công nghệ: số hóa, Internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing)... mang đến một thành phố có giá trị, có sức sống, có sức cạnh tranh và có khả năng phục hồi, góp phần duy trì và phát triển bền vững quốc gia. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần thiết phải xây dựng và quản trị thành phố thông minh đạt hiệu quả, hiệu lực. Có thể thấy, xây dựng và quản trị thành phố thông minh không chỉ dựa vào công nghệ kết nối và tính toán hay kiểm soát, mà còn cần hệ thống quản trị với sự tương tác của các bên tham gia, tạo dựng nền tảng cho sự sáng tạo, đổi mới, thích ứng, thông minh hơn.

Trước nhu cầu cấp thiết của việc thực hiện quản trị cùng quá trình xây dựng và phát triển thành phố thông minh, đồng thời với mục đích mang đến cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý cấp Trung ương, địa phương, các nhà hoạch định cơ chế, chính sách, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và độc giả có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0 của các tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, GS.TS. Fredmund Malik, ThS. Đỗ Quang Hưng.

Cuốn sách được bổ sung, chỉnh sửa và là sự nối tiếp của cuốn sách Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của PGS.TS. Nguyễn Văn Thành và ThS. Đỗ Quang Hưng xuất bản lần đầu năm 2018, tái bản năm 2019.

Bên cạnh việc trình bày các vấn đề về Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng và phát triển thành phố thông minh, gợi ý xây dựng và phát triển thành phố thông minh ở một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, các tác giả tập trung vào vấn đề quản trị thành phố thông minh. Đồng thời đã xây dựng được các nguyên tắc quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn cho các thành phố; sử dụng cách tiếp cận phòng thí nghiệm học tập cho sự phát triển bền vững để xây dựng mô hình đầu tiên trên thế giới về quản trị đồng bộ thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Các tác giả có cái nhìn mới, cách tiếp cận mới trong xây dựng và quản trị thành phố thông minh thông qua áp dụng "tư duy hệ thống”, "điểm đòn bẩy”, đồng hợp Malik; đây được đánh giá là những công cụ hiệu quả cho sự chuyển đổi này.

Mặc dù các tác giả và Ban biên tập đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn, biên tập, song đây là vấn đề mới nên khó tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót, Nhà xuất bản và các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện nội dung cuốn sách trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 9 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan