Cấp Cứu Ban Đầu

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Bộ Y Tế
  • Lượt đọc : 618
  • Kích thước : 2.28 MB
  • Số trang : 148
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 598
  • Số lượt xem : 3.741
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách trang bị cho cán bộ y tế cơ sở những kiến thức cơ bản, hệ thống về cấp cứu người gặp nạn, với nội dung khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại phù hợp với thực tiễn Việt Nam.