Cây Nhãn Và Kỹ Thuật Trồng

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Trần Thế Tục
  • Lượt đọc : 503
  • Kích thước : 2.99 MB
  • Số trang : 109
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 206
  • Số lượt xem : 1.941
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Cây Nhãn Và Kỹ Thuật Trồng được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc và các nhà làm vườn những hiểu biết về đặc tính sinh học, yêu cầu điều kiện ngoại cảnh và vùng trồng thích hợp, các giống thường gặp và một số biện pháp kỹ thuật nhằm thâm canh tăng năng suất và phẩm chất.