Chân dung kẻ sĩ - Chân dung các nhà văn qua giai thoại

Tác giả : Thái Doãn Hiểu
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 47.47 MB
  • Số trang : 285
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 73
  • Số lượt xem : 605
  • Đọc trên điện thoại :
Chân dung kẻ sĩ là cuốn sách thứ hal trong bộ CHÂN DUNG CÁC NHÀ VĂN QUA GIAI THOẠI tiếp nội Chuyện hay nhỏ mãi của Thai Doãn Hiểu- Hoàng Liên mà Nhà xuất bản Thuận Hóa đã ăn hành đầu năm nay 1988.
Bộ sách dài 6 tập. Mỗi cuốn sách có một đời sống riêng trong quân thể của nó. Với chất liệu của 1.400 giai thoại, các tác giả đã phác thảo khá sống động và thú vị diện mạo văn học của 300 tác gia trong tước và thế giới. Công trình khảo cứu này được thực hiện ăn thám, bến bí suốt hơn một phản từ thế kỷ ! Đây là những con số dẹp dẻ, biết nói minh chứng cho tinh thân lao động khoa học nghiêm túc, là tính yêu sâu nặng của tác giả- hai nhà sư phạm đối với di sản văn hóa vô cùng quý của dân tộc và nhân loại. Độ là sự kế thừa có phát triển cả lượng và chất sự nghiệp tâm cứu giai thoại của những Vụ Phương Đế, Đào Văn Hội. Trúc Khê, Phan Kê Bình Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Trấn Trung Viện, Đào Trinh Nhất, Thái Văn Kiếm Thái Bạch. Hoàng Ngọc Phách-Kiểu Thu Hoạch, Lãng Nhân