Cơ học chất rắn

Tác giả : Jean-Marie Brebec
  • Lượt đọc : 48
  • Kích thước : 4.11 MB
  • Số trang : 178
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 37
  • Số lượt xem : 379
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Cơ học chất rắn trên điện thoại
Mục Lục :
1 Động học của các hệ chất
2 Chuyển động của một vật rắn
3 Nghiên cứu động lực các hệ chất
4 Nghiên cứu năng lượng các hệ chất
5. Tiếp xúc giữa hai vật rắn - Định luật về ma sát
6.Sự quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài toán