Ký sinh trùng trong Lâm sàng

Tác giả : Nguyễn Văn Đề
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 18.43 MB
  • Số trang : 191
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 615
  • Đọc trên điện thoại :
Quyển sách Ký Sinh Trùng Trong Lâm Sàng được tham khảo và kế thừa từ giáo trình giảng dạy Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2010 và cập nhật các thành tựu nghiên cứu khoa học của chuyên ngành Ký sinh trùng trong toàn quốc. Sách được biên soạn dành cho các đối tượng là cử nhân kỹ thuật y học, phù hợp với phương pháp dạy và học tích cực.

Nội dung quyển sách gồm 3 phần và 6 chương phân đều trong các phần:
– Ký sinh trùng 1: Đại cương ký sinh trùng y học và giun sán y học
– Ký sinh trùng 2: Đơn bào và vi nấm y học
– Ký sinh trùng 3: Sốt rét và tiết túc y học

Mục tiêu của quyển sách hướng dẫn các kỹ thuật chẩn đoán về lâm sàng và cận lâm sàng các bệnh ký sinh trùng chủ yếu ở Việt Nam và một số loài ít gặp, xen lẫn mỗi bài là những hình ảnh màu minh họa giúp bạn đọc có thể dễ dàng liên tưởng đến nội dung bài học và có câu hỏi tự lượng giá để nhằm tự đánh giá bản thân sau khi học và trước khi thi. Ngoài ra còn có danh mục sách tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các tài liệu có liên quan đến nội dung được trình bày trong sách.