Giáo trình Hóa Dược - Dược Lý - Phần II

Tác giả : Nguyễn Thúy Dần
  • Lượt đọc : 167
  • Kích thước : 4.42 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 112
  • Số lượt xem : 1.015
  • Đọc trên điện thoại :
Hóa được - Dược lý là môn học tổng hợp các vấn đề liên quan đến thuốc. Môn học được chia thành 2 phản chính:
- Phản Hóa dược: Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất hóa, lý của các thuốc
- Phần Dược lý: Nghiên cứu về tác dụng của thuốc trên cơ thể người
Dựa vào thành tựu của các môn khoa học khác, nghiên cứu Hóa dược - Dược lý không ngừng phát triển nhằm tìm ra những thuốc mới và hiểu rõ hơn về cơ chế tác dụng của chúng, giúp cho việc sử dụng thuốc đạt hiệu quả cao, an toàn, hợp lý.
Chương trình khung đào tạo Dược sỹ trung học do Bộ Y tế quy định, môn Hóa dược - Dược lý được giảng dạy vào:
- Giai đoạn 1 (học kỳ 2 năm thứ nhất): với tổng số 60 tiết lý thuyết và 40
tiết thực hành.
- Giai đoạn 2 (học kỳ 1 năm thứ hai): với tổng số 55 tiết lý thuyết và 36 tiết thực hành.
- Giai đoạn 3 (học kỳ 2 năm thứ hai): với tổng số 40 tiết lý thuyết và 100 tiết thực hành.
Do đó, chúng tôi biên soạn giáo trình môn Hóa được - Dược lý thành 3 phần tương ứng với các giai đoạn giảng dạy. Trong mỗi phần có giáo trình lý thuyết và giáo trình thực hành để giáo viên và học sinh tiện sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập.
Trong giáo trình Hóa được - Dược lý 1 này, chúng tôi biên soạn gồm: Đại cương về Hóa dược - Dược lý và 14 bài chuyên để dựa theo chương trình khung quy định đối với được sỹ trung học học kỳ 2 năm thứ nhất, tương đương với 60 tiết lý thuyết (phần thực hành 40 tiết được trình bày ở giáo trình thực hành riêng), mỗi bài được chia thành 3 phần:
- Mục tiêu học tập
- Nội dung chính
- Câu hỏi lượng giá
Nội dung giáo trình cập nhật những thông tin, kiến thức mới kết hợp với đổi mới phương pháp biên soạn nhằm tạo tiền để sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng phương pháp dạy và học tích cực.
Giáo trình Hóa được - Dược lý 1 là tài liệu chính thức để sử dụng dạy và học cho đối tượng Dược sỹ trung học trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. TS. Thái Duy Thìn, TS. Vũ Thị Ngọc Thanh, TS. Giang Thị Sơn đã tham gia phản biện giáo trình môn học Hóa được - Được lý 1. Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nghiệm thu giáo trình, cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các thầy cô giáo.
Giáo trình Hóa dược - Dược lý 1 chắc chắn còn có nhiều thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các đồng nghiệp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.


CÁC TÁC GIẢ