Giải phẫu sinh lý

Tác giả : Đinh Quế Châu
  • Lượt đọc : 56
  • Kích thước : 21.45 MB
  • Số trang : 316
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 177
  • Số lượt xem : 1.246
  • Đọc trên điện thoại :
Do yêu cầu đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, hoà nhập với sự tiến bộ chung của thế giới. Bộ Y tế chủ trương biên soạn lại các tài liệu và sách giáo dục cho hệ thống đào tạo trung học Y tế.
Cuốn Giải phẫu - Sinh lý được soạn thảo để dùng cho các đối tượng học sinh trung học Y tế. Khi giảng dạy thầy giáo căn cứ vào mục tiêu của chương trình để chọn lựa và nhấn mạnh cho thích hợp. Như vậy, cuốn sách sẽ thay cho việc chép bài trên lớp, nhằm giành cho học sinh chủ động trong học tập và có nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
Sách được biên soạn theo hình thức và nội dung mới, được bổ sung hài hoà những quan niệm, kiến thức và kỹ năng của Y tế cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chương trình Y tế Quốc gia.
Cuốn sách đã được các thầy giáo giàu kinh nghiệm của hệ thống đào tạo trung học Y tế biên soạn với sự hiệu đính của các giáo sư chuyên ngành và sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác quốc tế.
Nội dung cuốn sách có thể còn có nhiều thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để lần in sau được hoàn chỉnh hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ