Đại Cương Khoa Học Vật Liệu

Tác giả : Nguyễn Năng Định
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 35.58 MB
  • Số trang : 234
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 799
  • Đọc trên điện thoại :
"Đại cương khoa học vật liệu” là môn học cơ sở của ngành Vật lý kỹ thuật thuốc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình “Đại cương khoa học vật liệu” được biên soạn nhằm phục vụ giảng dạy và học tập trong Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nanô, Trưởng Đại học Công nghệ Giáo trình giúp sinh viên củng cố và nắm vững các kiến thức về bản chất liên kết, cấu trúc tinh thể, tinh chất của vật liệu (đặc biệt là vật liệu bản dẫn và từ tỉnh) và phương pháp chế tạo vật liệu.

Giáo trình gồm 6 chương:

Chương 1. Cấu trúc nguyên tử và liên kết
Chương 2. Cấu trúc tinh thể
Chương 3. Cấu trúc vùng năng lượng
Chương 4. Vật liệu kim loại, bản dẫn và diện môi
Chương 5. Vật liệu từ tính
Chương 6. Công nghệ chế tạo vật liệu

Giáo trình còn nhằm mục đích phục vụ các đối tượng học tập và nghiên cứu về công nghệ nuôi đơn tinh thể, vật lý chất rắn trong các ngành kỹ thuật thuộc các trường đại học thuộc khối khoa học tự nhiên và công nghệ của cả nước.
Mặc dù sách và tài liệu tham khảo vẽ vật liệu trên thế giới là vô cùng phong phủ cả về chất lượng và số lượng nhưng ở nước ta, tài liệu bằng tiếng Việt vẽ môn học này, nhất là vẽ tinh thể học còn rất hạn chế. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở đúc kết kinh nghiêm nghiên cứu khoa học và giảng dạy về cấu trúc tinh thể và công nghệ vật liệu quang điện tử của bản thân tác giả Hy vong rằng nó sẽ có tác dụng hữu ích, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Trường Đại học Công nghệ trở thành một trường đại học nghiên cứu đặc trưng công nghệ ở nước ta. Tuy nhiên, trong khuôn khổ thời lượng quy định, giáo trình mới chỉ giới hạn trong vật liệu vô cơ, chưa thể dữ cập đến các vật liệu hữu cơ, polymer hay vật liệu tổ hợp lĩnh vực chuyên sâu hơn vẽ hoả hữu cơ sẽ được biên soạn trong các giáo trình tiếp theo.
Trong quá trình biên soạn, tác giả không tránh khỏi những thiếu sót hoặc khiếm khuyết. Tác giả sẽ rất biết ơn các độc giả về những ý kiến nhận xét, để giáo trình "Đại cương khoa học vật liệu" vừa đáp ứng yêu cầu vẽ chất lượng vừa có hiệu quả sử dụng cao trong các trường đại học khoa học tự nhiên, đại học kỹ thuật và công nghệ, trong công tác nghiên cứu cũng như ứng dụng sản xuất...

Hà Nội, tháng 05 năm 2013
Tác giả