Xác Suất Thống Kê

Tác giả : Đặng Đức Hậu
  • Lượt đọc : 48
  • Kích thước : 5.09 MB
  • Số trang : 173
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 360
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Xác Suất Thống Kê trên điện thoại
Lý thuyết xác suất và thống kê phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ XX. Vào những năm của nửa cuối thế kỷ XX, xác suất thống kê được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, xã hội, điều khiển học và sinh, y học. Ngày nay không một công trình nghiên cứu nào mà không sử dụng các phương pháp thống kê khi xử lí số liệu.

Từ những năm 60 của thế kỷ trước, bộ môn Toán đã giảng dạy xác suất thống kê cho các sinh viên y và hướng dẫn xử lý số liệu thu được trong các nghiên cứu. Sau nhiều năm giảng dạy và ứng dụng, nội dung của cuốn sách dần hình thành và được chọn lọc, nó cũng chính là nội dung cho lần xuất bản này.

Bài giảng xác suất và thống kê được viết lần này theo chương trình Đại học đại cương có mở rộng và nâng cao. Cuốn sách không những cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê mà còn đưa ra một số ví dụ ứng dụng gần gũi và thiết thực về xác suất thống kê trong y học. Nội dung của cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa và đồng thời cũng có thể là tài liệu tham khảo cho học viên sau đại học, cho các cán bộ giảng dạy xác suất thống kê trong ngành y và cho những người cần xử lý số liệu trong các nghiên cứu y học.

Với thời lượng 45 tiết, bài giảng xác suất và thống kê bao gồm hai phần chính là xác suất và thống kê. Xác suất làm cho ta hiểu rõ hơn về khả năng xuất hiện của các hiện tượng ngẫu nhiên cũng như các quy luật xác suất của chúng và nhờ đó giúp ta đánh giá đúng, phán đoán đúng hơn về các hiện tượng ngẫu nhiên. Thống kê giúp xử lí số liệu từ đó có thể so sánh đánh giá đúng về hiệu quả chẩn đoán và điều trị của các phương pháp, góp phần đưa ra các khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị.

Khi đọc tài liệu này cần có các kiến thức cơ bản về giải tích, các kiến thức đó được trình bày trong các sách toán cao cấp phần giải tích.

Ứng dụng xác suất thống kê vào thực tiễn, đặc biệt là trong y học, là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Viết tài liệu này cũng là một phần mong mỏi đáp ứng yêu cầu trên. Tuy vậy đây cũng là việc làm có nhiều khó khăn, khi đưa các lý thuyết toán học rất chặt chẽ và chính xác vào ứng dụng trong một ngành khoa học mang nhiều tính chủ quan, cả biệt và không đồng nhất. Với thời gian và khả năng có hạn, chắc chắn giáo trình khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Bộ môn Toán và các tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc.

CÁC TÁC GIẢ