Điện từ học 1

Tác giả : Jean-Marie Brebec
  • Lượt đọc : 136
  • Kích thước : 6.25 MB
  • Số trang : 198
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 79
  • Số lượt xem : 904
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục
Lời nói đầu
1 Các phân bố điện tích
2 Trường tĩnh điện
3 Thế tĩnh điện
4 Định lí GAUSS
5 Lưỡng cực tĩnh điện
6 Các phân bố dòng
7 Từ trường
8 Định lí AMPÈRE
9 Lưỡng cực từ
Phụ lục 1 : Góc đặc
Phụ lục 2 : Ôn tập toán