Gia Long Tẩu Quốc - Quyển 1

Thể loại: Tiểu Thuyết ;Lịch Sử
Tác giả : Tân Dân Tử
  • Lượt đọc : 429
  • Kích thước : 12.96 MB
  • Số trang : 90
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 256
  • Số lượt xem : 2.968
  • Đọc trên điện thoại :
Tác phẩm Gia Long tẩu quốc được ông Tân Dân Tử khởi thảo vào năm 1928 và hoàn thành trong năm 1929, đến năm 1930 đem in tại nhà Bảo Tồn (Chợ Lớn). Tiểu thuyết này gồm 27 hồi, chia làm 5 tập và đã được công chúng văn chương ái mộ tới mức nhà Xưa Nay phải tái bản nhiều lần vào năm 1932..
Đây là một bộ tiểu thuyết lịch sử