Giáo dục giới tính

Tác giả : Nguyễn Văn Lê
  • Lượt đọc : 23
  • Kích thước : 35.91 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 137
  • Số lượt xem : 989
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo dục giới tính trên điện thoại
Giáo dục giới tính là một vấn đề rất quan trọng và còn rất mới mẻ đối với chúng ta. Việc hướng dẫn thế hệ trẻ phát triển giới tính một cách đúng đắn, chuẩn bị cho các em sau này làm vợ, làm chồng, làm cha, làm nẹ hưởng hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn và xây dựng tổ ấm gia đình bền vững là trách nhiệm nặng nề và vinh quang của các lực lượng giáo dục mà trước hết là của các bậc cha mẹ và các thầy, cô giáo - những nhà giáo dục.
Giáo dục giới tính có nội dung rất sâu rộng. Đó là quá trình rèn luyện cho thế hệ trẻ những phẩm chất, tính cách, hành vi và thái độ cần thiết, đúng đắn trong quan hệ với người khác giới, hình thành ở họ những quan hệ đạo đức lành mạnh cũng như tình cảm trong sáng, đẹp để giữa nam và nữ. Nhằm mục đích thiết thực phục vụ cho giáo dục dân số, quyển sách này nhằm làm cho người học ý thức được giáo dục giới tính à một bộ phận đặc biệt của nội dung giáo dục đời sống gia đình. Trên cơ sở trang bị cho họ những hiểu biết về hành vi đạo đức có văn hóa trong quan hệ với người khác giới, người học sẽ có thái độ và hành động đúng đắn trong việc thực hiện và phổ biến chương trình Giáo dục dân số và Kế hoạch hóa gia đình hiện nay, góp phần nâng cao chất ượng cuộc sống của bản thân, gia đình, quốc gia, cộng đồng và thế giả.
Chúng tôi tha thiết đón nhận những ý kiến đóng góp chân tình của bạn đọc.
Các tác giả