Giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông

  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 27.25 MB
  • Số trang : 197
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 27
  • Số lượt xem : 521
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông trên điện thoại
Hiện nay, mạng lưới viễn thông đang được quan tâm và phát triển rất mạnh Nam ứng những nhu cầu phát xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và phục vụ thông tin cho mọi tầng lớp trong xã hội. Sự phát triển đó đòi hỏi thời gian thiết lập cuộc gọi cũng như chất lượng các dịch vụ viễn thông ngày càng phải được nâng cao. Để có được điều này, cần phải có các biện pháp quy hoạch như quy hoạch định tuyến, quy hoạch báo hiệu, quy hoạch đồng bộ...
Từ khi được đưa vào áp dụng trong công nghệ viễn thông kỹ thuật số đã dần dần khẳng định được vị trí và vai trò trong công nghệ viễn thông hiện đại. Việc áp dụng kỹ thuật số vào công nghệ viễn thông góp phần đẩy mạnh sự phát triển của mạng, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần mở rộng thêm các dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mọi mặt hoạt động của xã hội. Trước sự phát triển nhanh và mạnh của mạng viễn thông cùng với sự phát triển của kỹ thuật số, các kỹ thuật liên quan đến mạng số cũng được nghiên cứu, trong đó phải kể đến kỹ thuật đồng bộ mạng và kế hoạch phát triển mạng báo hiệu. Ở Việt Nam những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng lưới viễn thông, mạng báo hiệu và đồng bộ cũng đang có những bước phát triển đáng kể. Để tiếp cận với kiến thức cơ bản của mạng báo hiệu và đồng bộ, đặc biệt giúp các học sinh hệ kỹ thuật viên viễn thông có kiến thức cơ bản về các hướng phát triển của mạng báo hiệu và mạng đồng bộ viễn thông, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép, chúng tôi đã biên soạn giáo trình Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông dựa theo đề cương môn học Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông dùng cho ngành kỹ thuật viên viễn thông đã
được Sở duyệt. Nội dung chính được đề cập bao gồm:
Phần I: Báo hiệu trong mạng viễn thông.
Chương 1: Đại cương về báo hiệu. Chương 2: Báo hiệu kênh kết hợp - CAS.
Chương 3: Báo hiệu kênh chung - CCS.
Phần II: Đồng bộ trong mạng viễn thông.
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồng bộ mạng.
Chương 2: Đồng bộ trong các tổng đài.
Chương 3: Mạng đồng bộ viễn thông Việt Nam.
Với chương trình đào tạo trung cấp, giáo trình sẽ trang bị cho các kỹ thuật viên viễn thông những kiến thức cơ bản, cần thiết về cấu trúc mạng báo hiệu, mạng đồng bộ viễn thông, các kỹ thuật đồng bộ mạng và thực tế về vấn đề bảo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông Việt Nam. Mong rằng cuốn giáo trình này phần nào sẽ giúp cho các kỹ thuật viên có thể tiếp cận được với thực tế trong các kỳ thực tập cũng như sau khi tốt nghiệp; đồng thời cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các độc giả muốn đi sâu vào nghiên cứu mạng báo hiệu và mạng đồng bộ.
Các nội dung trong giáo trình được đề cập tương đối đầy đủ và phù hợp cho chương trình trung cấp. Mặc dù đã rất cố gắng, tuy nhiên giáo trình khó tránh khỏi sai sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.
Tác giả