Giáo trình Mô đun Trồng và chăm sóc thanh long

Tác giả : Trần Chí Thành
  • Lượt đọc : 96
  • Kích thước : 2.77 MB
  • Số trang : 94
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 16
  • Số lượt xem : 713
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình Mô đun Trồng và chăm sóc thanh long trên điện thoại
Giáo trình “Trồng thanh long” giới thiệu khái quát về đặc điểm đất trồng thanh long; cách thiết kế, xây dựng vườn trồng, chọn phương pháp tưới, trụ trồng, công tác chọn và nhân giống, kỹ thuật trồng chăm sóc, kỹ thuật xử lý ra hoa và biện pháp quản lý dịch hại trên thanh long kết hợp việc thu hoạch và bảo quản thanh long, để có được sản phẩm đạt chất lượng tốt đáp ứng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu hiện nay. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật, các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Tham gia biên soạn
1. Trần Chí Thành (chủ biên)
2. Hà Chí Trực
3. Trần Thị Xuyến
4. Nguyễn Thanh Bình
5. Nguyễn Văn Thịnh
6. Đoàn Thị Chăm