Phân tích và đầu tư chứng khoán

Tác giả : Nguyễn Đăng Nam
  • Lượt đọc : 35
  • Kích thước : 54.02 MB
  • Số trang : 407
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 347
  • Số lượt xem : 1.651
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TTCK Việt Nam và nân cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển TTCK tron những năm tới, Bộ Tài chính chính thức giao nhiệm vụ đào tạ chuyên ngành “Kinh doanh chứng khoán" cho Học viện Tài chính 1 năm học 2003-2004. Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập củ giáo viên và sinh viên chuyên ngành Kinh doanh chứng khoán, Hạ viện cũng đã giao nhiệm vụ nghiên cứu và biên soạn bài giảng gi môn học Phân tích và đầu tư chứng khoán cho Bộ môn Thị trườn chứng khoán cùng với một số cán bộ nghiên cứu, quản lý trong v ngoài Học viện thực hiện.
Sau hơn một năm tích cực nghiên cứu và biên soạn, đến nê bài giảng gốc môn học Phân tích và đầu tư chứng khoán đã hoà thành và được xuất bản làm tài liệu giảng dạy, học tập và nghiề cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên Học viện Tài chính. Vì kết cấu gồm 12 chương thể hiện những nội dung cơ bản của mô học và được trình bày từ những vấn đề về chung đến cụ thể tron đầu tư chứng khoán và phân tích chứng khoán.